Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »
 

Vrouwen in architectuur krijgt vorm

> Lees hier de laatste update over het publieksprogramma

Vorig jaar kondigde nai010 het project Documents and Histories project aan: een reeks publicaties en evenementen waarin ontbrekende stemmen in de architectuur worden belicht. Inmiddels begint het boek én het publieksprogramma vorm te krijgen. 

Missende stemmen

In menig boekencollectie missen verhalen over vrouwelijke architecten, zo ook in de kast van de uitgeverij zelf. Dit betekent niet dat die verhalen er niet zijn, maar dat ze diep verstopt zitten in archieven. Met het project Vrouwen in Architectuur wil nai010, in samenwerking met partners zoals AIR, het Nieuwe Instituut en Arcam, die verhalen weer boven water brengen. 

Programma RA

Dinsdag 7 februari kwam de redactie samen op de uitgeverij om met AIR te alvast te brainstormen over de kickstart van dit project. Ter ere van de verschijning van het eerste boek Vrouwen in architectuur halverwege juni (tijdens de Rotterdam Architectuur Maand) zal een symposium worden georganiseerd, waarbij de geschiedenis en de toekomst van vrouwen in architectuur met elkaar in verbinding worden gebracht. Er is aandacht voor de verschillende thema’s uit het boek zoals auteurschap,  archieven, vocabulaire en de feministische stad. Ervaring van vrouwelijke architecten uit de geschiedenis worden gekoppeld aan de hedendaagse praktijk. Meer details over het programma, de datum en het tijdstip worden later bekend gemaakt.

Over het boek

Deze eerste publicatie is een pluriforme verkenning van meerstemmigheid in de architectuur. Catja Edens reflecteert op de uiteenlopende rollen van vrouwen in de architectuur. Lara Schrijver strijdt met haar essay voor een verschuiving van rivaliteit naar samenwerking binnen de ontwerppraktijk. Indira van 't Klooster ontwikkelt een vocabulaire die handvatten biedt voor nieuwe analyses. Setareh Noorani spitst zich toe op de ontwikkelingen en de potentie van het alternatieve manieren van archiveren. En Carolina Quiroga schrijft over de feministische en participatieve architectuur van Wilhelmina Jansen en Ada Kuiper-Struyk. Daarnaast bevat de eerste publicatie bijdrages van Rixt Hoekstra, Ellen van Kessel, Maria Novas Ferradás, Erica Smeets-Klokgieters, Lidewij Tummers en Linda Vlassenrood.