Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »
 

Reuzenarbeid voor de koningin

Vanaf 8 december is de tentoonstelling Reuzenarbeid te zien in de Walburgis Kerk in Zutphen.  

Op 22 april 1879 kreeg koningin Emma ter gelegenheid van haar huwelijk tien portefeuilles, waarin 434 werken van Nederlandse geleerden, letterkundigen en kunstenaars waren opgenomen. De portefeuilles waren opgeborgen in een fraaie kast. Met 'Het Vaderlandsch Album' wilden enkele vooraanstaande Nederlanders Emma ‘toonen wat haar nieuwe Vaderland was en is, wat het kon en kan volbrengen, welke groote werken en belangrijke voorwerpen van kunst en wetenschap, die in vreemde landen worden bewonderd en gevolgd, het bezit’.

Tot de ‘groote werken’, die ook buiten de landsgrenzen werden bewonderd en gevolgd, moeten zeker de projecten van waterstaat en spoorwegen gerekend worden. Een portefeuille van Het Vaderlandsch Album bevatte 75 foto’s van kanalen, sluizen en havenwerken, een andere 99 foto’s van de aanleg van het spoorwegnet. Zo kreeg de nieuwe, uit Duitsland afkomstige koningin een spoedcursus Nederlandkunde, een inburgeringscursus, een vooral dankzij de foto’s ook een beeld hoe Nederland gedurende het koningschap van haar echtgenoot was veranderd. Als hij herinneringen aan een belangrijke opening of eerstesteenlegging ophaalde, kon zij dat tenminste een beetje plaatsen. In Musea Zutphen is de prachtige kast te bewonderen. Een selectie van de inhoud is in de Credo Kapel van de Walburgis Kerk te zien.

meer informatie

over reuzenarbeid

Het boek Reuzenarbeid brengt op unieke wijze de geschiedenis van de bouw van het moderne Nederland in de periode 1861 – 1918 in beeld met de vroegste foto’s van Nederlandse infrastructuur in aanbouw. Het boek toont Nederland zoals u het nog nooit eerder heeft gezien. Het succesvolle boek werd al na enkele weken herdrukt en is het best verkochte boek van 2020. 

auteur: Willem van der Ham | design: Koehorst in 't Veld | Nederlands | hardcover | 23,5 x 33 cm | 256 pag. | geillustreerd (300 kleur) | in samenwerking met: TU Delft, KIVI en Rijkswaterstaat