Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »
  • The Flexible City (e-book)
  • The Flexible City (e-book)
  • The Flexible City (e-book)
klik op afbeelding om te vergroten

The Flexible City (e-book)

Sustainable Solutions for a Europe in Transition

€ 24,95 bestel

> Europese editie van succesvolle Nederlandse uitgave
> Toolbox voor nieuwe Europese stedenbouw

Europa’s periode van grote economische en demografi sche groei is voorbij. Daar mee is er ook een einde gekomen aan de groei van onze stedelijke agglomeraties. Waar in Latijns-Amerikaans of in Aziaische steden de grenzen van bebouwing steeds opschuiven, liggen deze in Europa vast. De ruimtelijke opgave wordt daarmee fundamenteel anders. Niet langer gaat het om het bebouwen, maar om het verduurzamen van ruimte. De nieuwe ruimtelijke opgave betreft het beheren, herstructureren en waar nodig verdichten dan wel verdunnen van de bestaande bebouwing.

The Flexible City analyseert dezeontwikkeling en â€" belangrijker â€" beschrijft een instrumentarium dat fl exibel genoeg is om deze nieuwe opgave tot een succes te maken. Europese regio’s worden met elkaar vergeleken, overeenkomsten en trends worden benoemd en ruim 50 concrete voorbeelden worden gedetailleerd beschreven. Een inspirerend handboek voor eenieder die werkt aan de toekomst van de Europese stad.

Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl werken binnen bureau temp.architecture. urbanism aan architectuur, stedenbouw en onderzoek gericht op stedelijke transformaties.

Lees meer Lees minder

ISBN 978-94-6208-288-5 | mei 2016 | leverbaar | Tom Bergevoet, Maarten van Tuij | design: Sanne Beeren | Engels | e-book (pdf) | 17 x 24 cm | 224 pag. | geillustreerd (216 kleur)

NAi Boekverkopers / Booksellers

share

terug
onderwerp
taal
beschikbaarheid
terug
alle publicaties