Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »

Oase 78 e-book

Architectuur en geluid

€ 14,95 bestel

OASE 78, Immersed, gaat in op ruimte en geluid. Het brengt enerzijds een reflectie op de ruimtelijke aspecten van geluid, anderzijds bekijkt het vervormbare en tijdelijke aspecten van ruimte.
Immersed spitst zich toe op een specifiek aspect van de ruimtelijke ervaring, namelijk geluid, en toont behalve nieuwe theoretische inzichten ook relevante casestudies. Geluid is tegelijkertijd een ruimtelijke gebeurtenis, een materieel fenomeen en een auditieve ervaring. Het kan beschreven worden in afstanden, richtingen en locaties. Binnen de architectuur kan elke gebouwde ruimte de geluiden die daar plaatsvinden modificeren, plaatsen, reflecteren of weerkaatsen. Geluid omarmt en overstijgt de ruimtes waaraan het verbonden is. Voor de luisteraar ontvouwt zich via het geluid een complete context: de akoestische bron en zijn omgeving samengebracht in een enkele geluidservaring. Recente onderzoeken naar de ‘auditieve’ dimensie van verschillende culturele praktijken hebben inzichten opgeleverd in ervaringsaspecten die tot nog toe onderbelicht bleven. Sommige van deze studies benadrukken een kritische herwaardering van periodes en posities, en suggereren wijzigingen in ons hedendaagse begrip van ruimte en plaats. Dergelijke ontwikkelingen vinden plaats in verschillende disciplines en hebben nog niet in hun volle potentie het architectuurdebat bereikt. OASE 78 maakt deze, vaak zeer gespecialiseerde verhandelingen nu toegankelijk en beschikbaar voor de architectuurdiscipline. Termen als ‘phonography’, ‘soundscape’, en ‘aural architecture’ worden in dit nummer gepresenteerd en toegelicht op hun operationele potentie binnen de architectuur. Door te reflecteren op zowel de fysieke dimensie van geluid als op een idee van ruimte als vervormbaar en periodiek hoopt OASE de discussie over akoestiek te verbreden tot voorbij de enkel technische aspecten.

Lees meer Lees minder

ISBN 978-94-6208-713-2 | maart 2022 | leverbaar | Jean-Franois Augoyard, Barry Blesser, & Linda-Ruth Salter, Charles Curtis, Douglas Kahn, Brandon LaBelle, Armin Schaefer, Sven Sterken, Emily Thompson | design: Karel Martens (Werkplaats Typografie) | Nederlands, Engels | e-book (pdf) | 144 pag. | met steun van: the Netherlands Architecture Fund, the Flemish Community of Belgium and the Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Foundation (EFL)

share

terug
onderwerp
taal
beschikbaarheid
terug
alle publicaties