Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »
  • Landscape and Energy
  • Landscape and Energy
  • Landscape and Energy
klik op afbeelding om te vergroten

Landscape and Energy

Designing Transition

€ 69,00 bestel

> shortlist DAM Architectural Award 2014
> Wood Pencil D & AD Awards 2015
> Bekijk hier het boek op Catalogtree

De overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie is een van de grootste uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. Landschap en energie is een baanbrekend boek over het effect van deze transitie op onze omgeving. Het maakt als eerste een visuele vergelijking van het ruimtebeslag van alle relevante energiebronnen, het verklaart de drijvende krachten achter de exponentiële groei van ons energiegebruik en het schetst de adembenemende taak voor ruimtelijk ontwerpers, planners en de politiek.
De opties en keuzes voor het komende 'postfossiele landschap' zijn uitgewerkt in ontwerpvoorbeelden op verschillende schaalniveaus. Energie beweegt zich immers door alle schaal- en abstractieniveaus heen: van mondiale politieke strategieën tot het zonnepaneel op het dak. De uitdagingen die daarbij komen kijken worden uitgebreid belicht in een reeks essays over de energiemarkt, de rol van de politiek, de psychologie van de transitie en de technische ontwikkelingen en beperkingen. Uiteindelijk blijkt de transitie van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen veel meer dan een technische opgave voor professionals. Bij nadere beschouwing blijkt de energietransitie vooral een culturele opgave te zijn die iedereen raakt.

Lees meer Lees minder

ISBN 978-94-6208-113-0 | 1e druk | mei 2014 | leverbaar | Auteur: Dirk SijmonsRedacteur: Jasper Hugtenburg, Anton van Hoorn, Fred Feddes | design: catalogtree | Engels | hardcover | 20 x 24.8 cm | 432 pag. | geillustreerd (400 kleur) | in samenwerking met: H+N+S Landscape Architects, TU Delft, Wageningen UR, ECN, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency | met steun van: Creative Industries Fund NL, Cultural Heritage Agency of the Netherlands, Edgar Doncker Fonds, EU INTERREG IVB project MUSIC, NL Agency, the City of Arnhem (NL), the City of Genk (BE), the Ministry of Infrastructure and Environment (NL), the Prins Bernhard Cultuurfonds, the Province of Drenthe (NL), the Province of Groningen, the Stadsregio Parkstad Limburg (NL), the StdteRegion Aachen (DE)

NAi Boekverkopers / Booksellers

share

terug
onderwerp
taal
beschikbaarheid
terug
alle publicaties