Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »
 

Nieuwe redactie Architectuur in Nederland

De nieuwe redactie van het Architectuur in Nederland Jaarboek 2019/2020 is bekend! Robert-Jan de Kort en Lara Schrijver namen na drie edities afscheid en maakten plaats voor Arna Mackic en Teun van den Ende. Als onafhankelijke redactie zullen zij onder het hoofdredacteurschap van Kirsten Hannema, aan het 33ste jaarboek werken. De redactie selecteert bijzondere projecten die in het voorbije jaar zijn opgeleverd en beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die de Nederlandse architectuur beïnvloeden, met bijzondere aandacht voor architectuur in de volle breedte, onderzoeksprojecten en opdrachtgeverschap.   
De redactie is reeds begonnen aan de voorbereidingen voor de 33ste editie die in mei 2020 zal verschijnen. Meer informatie over de 33ste editie.

 

Architect Arna Mackic is samen met Lorien Beijaert oprichter van Studio L A en auteur van Mortal Cities & Forgotten Monuments.
Studio L A zoekt maatschappelijke thema’s op – publiek domein, mechanismen van in- en uitsluiting, vluchtelingen en identiteit – en reflecteert daarop in ontwerp, woord en geschrift. Ze creëren nieuwe vormen van publiek domein, die ontmoetingen stimuleren en een collectieve identiteit versterken, zonder daarbij de verschillen en geschiedenis te verdoezelen. In 2017 won Arna de Jonge Maaskantprijs voor haar zoektocht naar inclusieve architectuur en haar nieuwe vormen van het publiek domein.

Teun van den Ende is opgeleid als architect aan de TU Delft en is als zelfstandig onderzoeker en schrijver actief op het gebied van de transformatie van steden, landschappen en gebouwen.
Teun adviseert het kabinet over ruimtelijke kwaliteit vanuit zijn rol in het team van het College van Rijksadviseurs. Daarnaast schrijft hij over architectuur en stedelijke ontwikkeling voor Rotterdams webmagazine Vers Beton en diverse vakmedia. Hij is erfgoedspecialist in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Eindhoven en jurylid van de Jonge Maaskantprijs 2019.

 

Kirsten Hannema werkt als freelance architectuurcriticus voor de Volkskrant,Elsevier Weekblad en vakbladen alsArchitectuurNL. Na haar opleiding bouwkunde aan de TU Delft begon zij haar loopbaan als architect. In 2005 maakte ze de overstap naar het schrijven, als redacteur voor het tijdschrift A10 new European Architecture, waar ze tot 2012 werkte en ook de A10-jaarboeken maakteZe was jurylid voor de Jonge Maaskantprijs, ARC Award, Rietveldprijs, Architect van het Jaar-verkiezing, jurysecretaris voor BNA Beste Gebouw van het Jaar en werkte als gastdocent aan de Amsterdamse Academie voor Bouwkunst. Sinds 2016 is ze redactielid voor het Architectuur in Nederland Jaarboek.
 

Over Architectuur in Nederland


Is al meer dan 30 jaar een onmisbaar, onafhankelijk platform voor iedereen die zich voor de Nederlandse architectuur interesseert of er vakmatig bij betrokken is. Het tweetalige Jaarboek vormt daarin het internationale visitekaartje voor de Nederlandse bouwkunst en verschijnt zowel digitaal als in boekvorm. De onafhankelijke redactie selecteert bijzondere projecten die in het voorbije jaar zijn opgeleverd en beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die de Nederlandse architectuur beïnvloeden, met bijzondere aandacht voor architectuur in de volle breedte, onderzoeksprojecten en opdrachtgeverschap.
Het jaarboek bevat tevens een overzicht van de belangrijkste prijzen, prijsvragen, tentoonstellingen en publicaties van het afgelopen jaar.

Eerdere redactieleden


De redactie van Architectuur in Nederland bestond in voorgaande jaren onder anderen uit (in willekeurige volgorde): Robert-Jan de Kort, Lara Schrijver, Ruud Brouwers, Hans van Dijk, Bernard Colenbrander, Lily Hermans, Friso Broeksma, Samir Bantal, JaapJan Berg, Kees van der Hoeven, Anne Luijten, Anne Hoogewoning, Roemer van Toorn, Piet Vollaard, Arthur Wortmann, Daan Bakker, Allard Jolles, Michelle Provoost, Cor Wagenaar, Tom Avermaete, Hans van der Heijden, Edwin Oostmeijer, Linda Vlassenrood, Ton Verstegen, Hans Ibelings.