Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »
 

Zend uw project in!

De redactie van Architectuur in Nederland is begonnen aan de voorbereidingen voor de 35ste editie! 
Al bijna 35 jaar is Architectuur in Nederland een onmisbaar, onafhankelijk platform voor iedereen die zich voor de Nederlandse architectuur interesseert of er vakmatig bij betrokken is.

Het tweetalige Jaarboek vormt daarin het internationale visitekaartje voor de Nederlandse bouwkunst en verschijnt zowel digitaal als in boekvorm. De onafhankelijke redactie selecteert bijzondere projecten die in het voorbije jaar zijn opgeleverd en beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die de Nederlandse architectuur beïnvloeden, met bijzondere aandacht voor architectuur in de volle breedte, onderzoeksprojecten en opdrachtgeverschap. Daarnaast worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd om het gesprek met elkaar aan te gaan. 

Inzending en selectie 
Voor het projectendeel van het jaarboek doen wij een oproep tot inzending van informatie over projecten van uw bureau die in de loop van 2021 zijn opgeleverd of voor het einde van dit jaar nog zullen worden opgeleverd. Als een project ten tijde van de inzending nog niet gereed is, vormt dat geen probleem voor de redactie.

De redactie, bestaande uit Teun van den Ende (zelfstandig onderzoeker, schrijft voor o.a. Vers Beton en is adviseur in ruimtelijk beleid) en Arna Mackic (mede-oprichter studio L A en winnaar van de Jonge Maaskantprijs 2017), besteedt ook aandacht aan de projecten die door Nederlandse bureaus in het buitenland worden gerealiseerd. Daarom vragen wij u om ons ook over eventuele projecten buiten Nederland te informeren.

De eerste selectie vindt plaats aan de hand van ingezonden projectdocumentatie. Om de efficiëntie te bevorderen verzoeken we u de informatie alleen digitaal in te sturen. Dit kan via het invulformulier.  

Wij verzoeken u om toezending van de volgende informatie PER PROJECT. Meerdere projecten inzenden is mogelijk, dan graag één project per keer inzenden. 

Aanleverspecificaties projectinformatie
*     Zend uw project uiterlijk donderdag 30 september in 
*     Zend de projectinformatie alleen digitaal in via het invulformulier
*     Zend de informatie per project in
*     1 PDF-bestand van maximaal 10 pagina’s A4 met een maximale grootte
van 5 MB
*     Invulbestand volledig invullen 
*     De naamgeving van de PDF dient als volgt te worden aangehouden:
       Naam bureau_Naam project.pdf
       VOORBEELD: Cepezed_Villa in Rotterdam.pdf

Aanleverspecificaties beeld
*     Van de 10 pagina's bevat het document minimaal 5 pagina’s met beeld, renderings of foto's
*     Aangevuld met plattegronden, doorsneden en een korte beschrijving

Als uw project na selectie is gekozen wordt apart contact opgenomen om hoge resolutie beeldmateriaal voor de publicatie op te vragen. De uitgeverij geeft aan de voorkant al mee:
*     Het ingezonden beeldmateriaal moet gebruiksrechtvrij te gebruiken zijn door nai010 uitgevers voor het 35ste Architectuur in Nederland Jaarboek (boek, e-book en website). Het regelen van de beeldrechten en bijkomende kosten legt de uitgeverij neer bij de geselecteerde architectenbureaus  
*     Al het beeld moet worden aangeleverd met auteursvermelding, is vrij van rechten voor het gebruik van Architectuur in Nederland Jaarboek 2021-2022 en is geschikt voor drukwerk.
*    Het aangeleverde beeldmateriaal en regelen van gebruiksrecht is met instemming van de fotograaf

Inschrijfgeld
De inzender betaalt voor elk ingezonden project €75 excl. btw. U steunt met deze bijdrage een redactie die onafhankelijk opereert én u maakt het mede mogelijk dat een jaarlijks gedrukt overzicht - dat als belangrijk instrument dient voor het breed toegankelijk maken van Nederlandse architectuur zowel nationaal als internationaal - zonder subsidie gepubliceerd kan worden. 

Wij verzoeken u vriendelijk ervoor te zorgen dat deze documentatie uiterlijk donderdag 30 september 2021 in ons bezit is. U ontvangt daarna zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging en van onze administratie een factuur voor uw inzending(en).  

Zend uw project in!