Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »
 

Imagination and Participation

Hoe kan de openbare bibliotheek haar klassieke, maatschappelijke opdracht waarmaken in onze geïndividualiseerde en soms gefragmenteerde samenleving? En hoe past zo’n bibliotheek in de stedelijke publieke ruimte, waarin het vooral lijkt te gaan om commercie en consumptie? Het vraagt om een vernieuwende architectuur, verbeeldingskracht en bereidheid om contracyclisch te denken. Kom woensdag 13 april naar de feestelijke boekpresentatie van Imagination and Participation. Next Steps in Public Library Architecture in Huis73 's-Hertogenbosch.

In Imagination and Participation onderzoeken bibliothecarissen Rob Bruijnzeels en Joyce Sternheim de belangrijkste transities in het openbarebibliotheek werk. Zij spraken met deskundigen en Nederlandse top-architecten die in binnen- en buitenland openbare bibliotheken hebben gebouwd. De gesprekken en de eigen inzichten en ervaringen van de auteurs leidden tot een nieuwe visie op eigentijds bibliotheekwerk, die vertaald is in uitgangspunten voor de toekomstige architectuur van openbare bibliotheken.

Woensdag 13 april presenteert Huis73, waaronder ook de openbare bibliotheek van 's-Hertogenbosch valt, het boek Imagination and Participation. Met o.a. de auteurs van het boek Rob Bruijnzeels en Joyce Sternheim, onderzoeker Marjo van Schaik, wethouder Mike van der Geld en vormgever Léon Kranenburg WOAU. Gespreksleider is architect Joep Mol. 

 

Waarom dit boek?

Lange tijd heerste de mening dat bibliotheekgebouwen door verdergaande digitalisering van informatie overbodig zouden worden. Niets is minder waar gebleken. Bezoekersaantallen blijven stijgen waardoor openbare bibliotheken inmiddels wereldwijd tot de meest bezochte culturele instellingen behoren. Hierdoor groeit ook de waardering van de openbare bibliotheek als publieke ruimte. Steeds meer openbare bibliotheken realiseren zich dat ze niet meer kunnen volstaan met modernisering of verbetering van hun bestaande producten- en dienstenaanbod. Een radicaal andere benadering is nodig die niet alleen gericht is op persoonlijke ontwikkeling, maar op het bevorderen van de collectieve intelligentie van de lokale gemeenschap. Daarbij gaat het om het stimuleren van kennisuitwisseling, het bevorderen van inzicht en het actief inzetten van de collectie daarbij. Dit vraagt om een vernieuwende architectuur, waarbij architecten en bibliothecarissen veel van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen uitdagen.

Lees de samenvatting

 

Over de auteurs

Auteurs Rob Bruijnzeels en Joyce Sternheim zijn bibliothecarissen die zich al geruime tijd bezighouden met de transitie van het bibliotheekwerk. In 2019 ontvingen zij van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals de oeuvreprijs uit het Victorine van Schaick fonds voor ’hun niet aflatende bijdragen in woord en daad aan het Nederlandse openbare bibliotheekwerk’. Zij maken deel uit van het Ministerie van Verbeelding, een collectief van creatieve denkers en doeners die gezamenlijk hun kennis en verbeeldingskracht inzetten om bibliotheken en andere culturele instellingen te helpen bij het realiseren van hun toekomstplannen.

 

Agenda


13 april 16:30 - Boekpresentatie, Huis73
Hinthamerstraat 72 -74, 5211 MR 's-Hertogenbosch

Huis73, waaronder ook de openbare bibliotheek van 's-Hertogenbosch valt, presenteert het boek Imagination and Participation. Met o.a. de Managing director van Huis73 Nan van Schendel, auteurs van het boek Rob Bruijnzeels en Joyce Sternheim, onderzoeker Marjo van Schaik, wethouder Mike van der Geld en vormgever Léon Kranenburg WOAU. Ze gaan onder leiding van architect Joep Mol met elkaar in gesprek over de rol van de hedendaagse bibliotheek en geven een nieuwe kijk op de toekomstige architectuur van bibliotheekgebouwen. Ook komt de betekenis van cultuurgebouwen in het algemeen aan bod, een onderwerp waarop Marjo van Schaik promoveerde. Daarnaast zal vormgever Léon Kranenburg ons meer vertellen over de totstandkoming en de vormgeving van dit kleurrijke boek. Het eerste (symbolische) exemplaar wordt aangeboden aan wethouder Mike van der Geld.  
Aanmelden voor deze gratis presentatie kan via rsvp@nai010.com