Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »
 

Catalogus Najaar 2020

In 2020 werd de wereld geconfronteerd met een pandemie van een ongekende omvang. Behalve het verlies van mensenlevens en de directe gevolgen van de ziekte voor overlevenden, nabestaanden en geliefden en nog los van de economische gevolgen die nog maar nauwelijks in kaart zijn gebracht, bracht 'Covid-19' ook reeds langer bestaande tegenstellingen in een scherper licht. Ongelijkheid in economische, raciale en sociale zin blijkt zich te vertalen in een grotere of juist kleinere kans om te overlijden of ziek te worden. Waar je woont, waar je werkt, of je aangewezen bent op openbaar vervoer: het blijken plotseling factoren die besmettings- en overlevingskansen beïnvloeden. Vanuit het perspectief van ontwerp en kunst zijn dit ook kernthema’s in het fonds van nai010: social design, nieuwe vormen van stedelijkheid, woningbouw, infrastructuur en mobiliteit.

De kracht van ontwerp en kunst om bij te dragen aan oplossingen, bewustwording te bevorderen en ideeën te delen is nu meer dan ooit relevant. En ook al zijn de publicaties in deze najaarsaanbieding 2020 voor het grootste deel in de tijd vóór de corona-uitbraak ontstaan, de thema’s die erin naar voren komen krijgen door de huidige crisis een andere, sterkere urgentie. Zo is de serie perspectieven op globalisering in relatie tot architectuur en de stad in The Global Turn een prikkelend vertrekpunt voor verdere gedachtenvorming over een fenomeen dat zowel bij de oorzaken van als de oplossingen voor de coronacrisis wordt genoemd. En kan de historische verkenning van experimentele woningbouw in het nieuwe nummer van DASH bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten waarbij de zorg voor kwetsbare groepen robuuster kan worden georganiseerd.

Maar misschien wel de meest pregnante nieuwe titel in dit perpectief is Body Language, een verkenning van de betekenis van het lichaam in de middeleeuwse westerse kunst. De kwetsbaarheid van het lichaam en de machteloosheid tegenover de soms onbegrijpelijke en overweldigende krachten die het sturen, beheersen en ook kunnen vernietigen, was voor de middeleeuwer een dagelijkse realiteit. De verassende, soms bizarre en vaak ontroerende beelden in Body Language verbeelden een omgang met het lichaam waarin lust en lijden, verering en bezwering, ziekte en vergankelijkheid naast elkaar bestaan. Misschien nu wel meer dan ooit kunnen we de vermaning en de troost die van deze beelden uitgaat begrijpen en waarderen. 

Bekijk alle nieuwe aankomende publicaties via onze digitale catalogus

 
nai010 uitgevers
Korte Hoogstraat 31
Postbus 21927
3001 AX Rotterdam
Nederland
t: +31 (0)10 2010 133
e: info@nai010.com
BTW: NL802440678B01
KvK: 24251737

abonneer op onze nieuwsbrief

disclaimer | colofon