Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »
 

Voorjaar 2021

Sharawadgi, of  ‘geplande onregelmatigheid’, is een term in de Europese tuinkunst die het afscheid markeerde van de strikte symmetrie van de tuinen uit de renaissance en barok en de opmaat vormde voor de Engelse landschappelijke tuinstijl. De term zelf was de Westerse invulling van een verondersteld Oosters begrip, maar de oorsprong ervan – zelfs de vraag of het  een Chinese of Japanse herkomst heeft – is onduidelijk. De wereldberoemde  Nederlandse tuinontwerper Piet Oudolf gaat in het boek In Search of Sharawadgi samen met de landschapsarchitecten van LOLA Landscape Architects op zoek naar de mogelijkheden van sharawadgi voor het landschap van de toekomst. In de handen van Oudolf en LOLA betekent dit dat schoonheid en menselijk perspectief worden toegevoegd aan grootschalige ontwikkelingen, zoals een wereldbos tegen de opwarming van de aarde. Op deze manier vormt sharawadgi een inspiratie en creatieve kracht voor ontwerpers als Oudolf en LOLA. Je zou het ook kunnen zien als de positieve, productieve variant van het Westelijk misverstand dat zo vaak ten grondslag ligt aan Westerse percepties van Aziatische culturen en denken. Het boek Japan: Nation Building Nature doet daar wat aan door de denkbeelden over de natuur in kaart te brengen die de alom geprezen maar vaak verkeerd begrepen moderne architectuur van Japan hebben gevormd. 


In deze voorjaarsaanbieding worden twee strategieën gepresenteerd om traditionele Westerse noties over grondslagen en ontwikkeling van ruimtelijk ontwerp aan te vullen en te verrijken. Die noties zelf worden kritisch onderzocht in twee nummers van het architectuurtijdschrift OASE. In OASE 108 wordt het begrip ‘productief misverstand’ geïntroduceerd om te illustreren hoe verschuivende percepties in de architectuurgeschiedenis kunnen worden ingezet om ‘het denken over architectuur los te wrikken uit elke mogelijke canon of uit het keurslijf van veronderstelde zekerheden.’ OASE 109 onderzoekt hoe een ander, cyclisch referentiekader voor de Europese architectuur tot een ander begrip van moderniteit kan leiden.

Zo leidt onderzoek tot beter begrip, maar kan de notie van het ‘productieve misverstand’, of misschien het ‘creatieve misverstand’, tot beter ontwerp leiden en vernieuwing tot stand brengen. De titels van deze voorjaarsaanbieding zijn vol van nieuwsgierig onderzoek, visionair voorstellingsvermogen en creatieve misverstanden. Misschien zijn we allemaal wel op zoek naar sharawadgi.