Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »
 

Catalogus Voorjaar 2022

Binnenkort valt de nieuwe catalogus Voorjaar 2022 weer op de mat! Met alle nieuwe aankomende publicaties op het gebied van architectuur, kunst en design. Bekijk 'm hier. Binnenkort zijn alle boeken vooruit te bestellen via onze website. 

 

Serious Fun, een van de publicaties uit deze voorjaarsaanbieding, vormt het derde deel, na cartoons en films, van een trilogie over alternatieve vormen van architectuurrepresentatie. Auteur Mélanie van der Hoorn ontleedt architectuurspelen, zowel digitaal als ‘analoog’, en de mogelijkheden van spel en ‘playfulness’ als instrumenten voor de representatie van architectuur en stedenbouw. Het concept ‘fun’ mag in een wereld van hele en halve lockdowns, klimaatstress, geopolitieke spanningen en groeiende ongelijkheid bijna als een anachronisme klinken – de serieuze kanten van spel en de ‘fun’ van het scheppen zijn relevante onderwerpen voor een wereld die heel hard creatieve oplossingen nodig heeft.

Aan ‘serious fun’ geen gebrek op de foto (op pagina 8 van deze catalogus) van vijf vrouwen tijdens een college van interieurarchitect Cora Nicolai uit 1957, beeldmerk van een nieuw initiatief van nai010, Vrouwen in de architectuur, dat de rol en positie van vrouwen en andere onderbelichte stemmen in de architectuurgeschiedenis wil boekstaven. Met dit initiatief wil onze uitgeverij, samen met een team van onderzoekers, auteurs en instellingen uit het architectuurveld, zowel het eigen fonds verrijken en corrigeren alsook bijdragen aan de ontwikkeling van de architectuurgeschiedenis en -theorie vanuit het perspectief van onder-gerepresenteerde groepen. Mag deze foto als een toonbeeld van kracht, talent en toewijding gezien worden, een vrijwel contemporaine foto (pagina 20) in deze catalogus, onderdeel van een publicatie over luchtwachttorens in Nederland ten tijde van de Koude Oorlog, toont de wereld waartegen deze vrouwen moesten opboksen. Maar liefst twaalf vrouwen zijn er te zien, bezig met het verwerken van (gesimuleerde) gegevens over vijandelijke vliegtuigen boven Nederland, ten behoeve van drie vanaf een balkon toekijkende mannen. Het kan misschien gevaarlijk zijn om al te veel op deze foto te projecteren, navrant is het verschil in positie – letterlijk en figuurlijk – ondertussen wel.

 

Meer tegendraadse speelsheid biedt de publicatie Boundless Minds & Moving Bodies over de samenwerking tussen danser en choreograaf Muna Tseng, fotograaf Tseng Kwong Chi en graffity artist Keith Haring in de legendarische New Yorkse kunstscene van de jaren tachtig. Hoe hard en rauw die wereld ook was, ze bood ook ruimte aan openheid, experiment en uitwisseling. Het kan een hart onder de riem zijn voor hedendaagse kunstenaars en ontwerpers – en hun publiek – dat deze ontwerpers en kunstenaars de beperkingen van hun omgeving als creatieve uitgangspunten namen, en uitdrukking gaven aan zowel de ervaren werkelijkheid als aan een mogelijke, alternatieve wereld. Een creatieve onderneming die zowel angstaanjagend als bevrijdend kan zijn. Klinkt als serious fun.

 

Eelco van Welie, directeur