This webshop uses cookies
more information »
 

oproep tot inzending

De redactie van het Architectuur in Nederland Jaarboek is begonnen aan de voorbereidingen voor de 32ste editie! 

Architectuur in Nederland


Al meer dan 30 jaar een onmisbaar, onafhankelijk platform voor iedereen die zich voor de Nederlandse architectuur interesseert of er vakmatig bij betrokken is.

Het tweetalige Jaarboek vormt daarin het internationale visitekaartje voor de Nederlandse bouwkunst en verschijnt zowel digitaal als in boekvorm. De driekoppige redactie selecteert bijzondere projecten die in het voorbije jaar zijn opgeleverd en beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die de Nederlandse architectuur beïnvloeden, met bijzondere aandacht voor architectuur in de volle breedte, onderzoeksprojecten en opdrachtgeverschap.


Inzending en selectie 


Voor het projectendeel van het jaarboek doen wij een oproep tot kosteloze inzending van informatie over projecten van uw bureau die in de loop van 2018 zijn opgeleverd of voor het einde van dit jaar nog zullen worden opgeleverd. Als een project ten tijde van de inzending nog niet gereed is, vormt dat geen probleem voor de redactie.

De redactie, bestaande uit Kirsten Hannema, Robert-Jan de Kort en Lara Schrijver, besteedt ook aandacht aan de projecten die door Nederlandse bureaus in het buitenland worden gerealiseerd. Daarom vragen wij u om ons ook over eventuele projecten buiten Nederland te informeren.

De eerste selectie vindt plaats aan de hand van ingezonden projectdocumentatie. Om de efficiëntie te bevorderen verzoeken we u de informatie alleen digitaal in te sturen. 

Wij verzoeken u om toezending van de volgende informatie PER PROJECT. Meerdere projecten inzenden is mogelijk, dan graag één mail per project. 

 

Werkwijze


*     Zend uw project uiterlijk maandag 3 september in
*     Zend de projectinformatie alleen digitaal in
*     Zend de informatie per project in
*     1 PDF-bestand van maximaal 10 pagina’s A4 met een maximale grootte
van 5 MB
*     Minimaal 5 pagina’s met foto’s (indien beschikbaar, anders renderings), 
       aangevuld met plattegronden, doorsneden en een korte beschrijving
*     In de documentatie en in de mail duidelijk aangeven:
       - Naam en adres project
       - Adres architectenbureau
       - Contactpersoon bij bureau + contactgegevens (mail en telefoonnummer)
*     De naamgeving van de PDF dient als volgt te worden aangehouden:
       Naam bureau_Naam project.pdf
       VOORBEELD: Cepezed_Hogeschool in Holland.pdf en Cepezed_Villa in Rotterdam.pdf

De PDF’s kunnen worden gestuurd naar Jaarboek@nai010.com.
LET OP: Vanwege de hoeveelheid projecten die ieder jaar ingezonden wordt, behandelen we GEEN WETRANSFER bestanden. Belangrijk is dus dat de toegezonden PDF echt niet groter is dan 5 MB. 

Wij verzoeken u vriendelijk ervoor te zorgen dat deze documentatie uiterlijk maandag 3 september 2018 in ons bezit is. U ontvangt daarna zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging.

 

Culturele en maatschappelijke veranderingen


De redactie is ook dit jaar weer geïnteresseerd in meer algemene culturele en maatschappelijke veranderingen die in 2018 van invloed zijn geweest op de totstandkoming van uw werk. Ook het melden van andere activiteiten of belangrijke gebeurtenissen die naar uw mening niet mogen ontbreken in het Jaarboek wordt bijzonder op prijs gesteld. Bijvoorbeeld prijsvragen, installaties, tentoonstellingen of manifestaties. Ook deze documentatie kunt u in PDF-formaat mailen naar Jaarboek@nai010.com 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet en danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking!

 
nai010 publishers
Korte Hoogstraat 31
Postbus 21927
3001 AX Rotterdam
Netherlands
p: +31 (0)10 2010 133
e: info@nai010.com
VAT: NL802440678B01
KvK: 24251737

subscribe to our newsletter

disclaimer | colophon