This webshop uses cookies
more information »

De flexibele stad

Oplossingen voor leegstand en krimp

€ 24,95 sold out

Nieuwe strategieën voor gebiedsontwikkeling

> Hoe leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen kunnen worden benut
> Een must voor iedereen die actief is in de bouwkolom
> Lees hier de recensie op Archined

De ruimtelijke ordening in Nederland is vastgelopen. De enorme hoeveelheid braakliggende bouwgrond en leegstaand vastgoed zijn symptomen van deze stagnatie. De grootschalige, planmatige bouweconomie, die sinds de Tweede Wereldoorlog op het realiseren van kwantiteit en garanties gericht is, is niet meer het juiste antwoord op onze huidige ruimtelijke behoeften. Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl laten in dit boek aan de hand van de vier grote thema’s – financiën, wetgeving, proces en ruimte – zien hoe het systeem precies is vastlopen. Vervolgens illustreren zij aan de hand van voorbeelden alternatieve strategieën waarmee de ruimtelijke ordening weer kan worden vlotgetrokken.
De flexibele stad is een must voor iedereen die actief is in de bouwkolom en die wil weten hoe het nu verder moet met ruimtelijke ontwikkeling en bouwen in Nederland: van vastgoedmanagers tot ontwerpers en van beleidsmakers tot eindgebruikers.
Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl werken binnen bureau temp.architecture aan architectuur, stedenbouw en onderzoek naar stedelijke transformaties.

read more close

ISBN 978-94-6208-045-4 | 1. edition | September 2013 | sold out | Tom Bergevoet, Maarten van Tuijl | Dutch | paperback | 17 x 24 cm | 216 pages | illustrated (150 full color) | with support from: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de Gemeente Groningen, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

share

terug
subject
language
availability
Back
all publications