This webshop uses cookies
more information »
 

Projecten gezocht

De redactie van Architectuur in Nederland is begonnen aan de voorbereidingen voor de 36ste editie! 


Architectuur in Nederland peilt elk jaar, nu al ruim 35 jaar, de staat van de architectuur in ons land. Naast het bekende overzicht van de opmerkelijkste en meest toonaangevende gebouwen in Nederland signaleert de redactie trends, thema’s en ontwikkelingen in de architectuur.

Het tweetalige Jaarboek vormt het internationale visitekaartje voor de Nederlandse bouwkunst en verschijnt zowel digitaal als in boekvorm. Daarnaast worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd om het gesprek met elkaar aan te gaan. De 35ste editie werd gevierd met de lancering Time to Talk, die je hier terug kunt kijken.

 

Hoe werkt het?


Inzending en selectie 
Voor het projectendeel van het jaarboek doen wij een oproep tot inzending van informatie over projecten van uw bureau die in de loop van 2022 zijn opgeleverd of voor het einde van dit jaar nog zullen worden opgeleverd. Als een project ten tijde van de inzending nog niet gereed is, vormt dat geen probleem voor de redactie.

De redactie besteedt ook aandacht aan de projecten die door Nederlandse bureaus in het buitenland worden gerealiseerd. Daarom vragen wij u om ons ook over eventuele projecten buiten Nederland te informeren.

De eerste selectie vindt plaats aan de hand van ingezonden projectdocumentatie. Om de efficiëntie te bevorderen verzoeken we u de informatie alleen digitaal in te sturen. Dit kan via het invulformulier. U heeft hiervoor een Google account nodig. Mocht u dit niet hebben, neem dan contact op met de uitgeverij.

Wij verzoeken u om toezending van de volgende informatie PER PROJECT. Meerdere projecten inzenden is mogelijk, dan graag één project per keer inzenden. 

Aanleverspecificaties projectinformatie
*     Zend uw project uiterlijk vrijdag 30 september in 
*     Zend de projectinformatie alleen digitaal in via het invulformulier
*     Zend de informatie per project in
*     1 PDF-bestand van maximaal 10 pagina’s A4 met een maximale grootte
van 5 MB
*     Invulbestand volledig invullen 
*     De naamgeving van de PDF dient als volgt te worden aangehouden:
       Naam bureau_Naam project.pdf
       VOORBEELD: Cepezed_Villa in Rotterdam.pdf

Aanleverspecificaties beeld
*     Van de 10 pagina's bevat het document minimaal 5 pagina’s met beeld, renderings of foto's
*     Aangevuld met plattegronden, doorsneden en een korte beschrijving

Als uw project na selectie is gekozen wordt apart contact opgenomen om hoge resolutie beeldmateriaal voor de publicatie op te vragen. De uitgeverij geeft aan de voorkant al mee:
*     Het ingezonden beeldmateriaal moet gebruiksrechtvrij te gebruiken zijn door nai010 uitgevers voor het 36ste Architectuur in Nederland Jaarboek (boek, e-book en website). Het regelen van de beeldrechten en bijkomende kosten legt de uitgeverij neer bij de geselecteerde architectenbureaus  
*     Al het beeld moet worden aangeleverd met auteursvermelding, is vrij van rechten voor het gebruik van Architectuur in Nederland Jaarboek 2022-2023 en is geschikt voor drukwerk.
*    Het aangeleverde beeldmateriaal en regelen van gebruiksrecht is met instemming van de fotograaf

Culturele en maatschappelijke veranderingen
De redactie is ook dit jaar weer geïnteresseerd in meer algemene culturele en maatschappelijke veranderingen die in 2022 van invloed zijn geweest op de totstandkoming van uw werk. Ook het melden van andere activiteiten of belangrijke gebeurtenissen die naar uw mening niet mogen ontbreken in het Jaarboek wordt bijzonder op prijs gesteld. Bijvoorbeeld prijsvragen, installaties, tentoonstellingen of manifestaties. Laat ons dit weten via het invulformulier.

Inschrijfgeld
De inzender betaalt voor elk ingezonden project €85 excl. btw. U steunt met deze bijdrage een redactie die onafhankelijk opereert én u maakt het mede mogelijk dat een jaarlijks gedrukt overzicht - dat als belangrijk instrument dient voor het breed toegankelijk maken van Nederlandse architectuur zowel nationaal als internationaal - zonder subsidie gepubliceerd kan worden. 

Wij verzoeken u vriendelijk ervoor te zorgen dat deze documentatie uiterlijk vrijdag 30 september 2022 in ons bezit is. U ontvangt daarna zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging en via onze administratie een factuur voor uw inzending(en). 

Zend uw project in!