Disclaimer

nai010 uitgevers spant zich in om de rechthebbenden van het getoonde materiaal op deze website op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Wanneer iemand meent enig recht te kunnen doen gelden op gepubliceerde teksten of digitale objecten op de website van nai010 uitgevers, dan verzoeken wij dit aan ons te melden.

klachtenregeling
Als u van mening bent dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit aan nai010 uitgevers laten weten. Bij een gegronde klacht zal nai010 uitgevers het materiaal van de website verwijderen, dan wel bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen. Stuur uw klacht naar:
nai010 uitgevers, t.a.v. Webredactie, Postbus 21927, 3001 AX Rotterdam, Nederland.