• Post-War Reconstruction the Netherlands 1945-1965

Post-War Reconstruction the Netherlands 1945-1965

The Future of a Bright and Brutal Heritage

39,95

> Erfgoed van herrijzend Nederland
> Samenkomst van kunst, monumenten en landschappen
> Hoe om te gaan met erfgoed

Europa kwam zwaar gehavend uit de Tweede Wereldoorlog. Nederland pakte, ondanks de omvang, de armoede en aanzienlijke oorlogsschade, de wederopbouw voortvarend op. Gebombardeerde steden en dorpen herrezen uit het puin en dankzij centrale sturing werd Nederland ruimtelijk opnieuw ingericht. Ook in economisch en sociaal-maatschappelijk opzicht vonden ingrijpende vernieuwingen plaats.

Het gevoel van optimisme leidde tot een verrassend grote diversiteit in architectuur, stedenbouw en landschapsinrichting. De toepassing van nieuwe technieken en materialen leidde tot bijzondere experimenten. Bovendien werden veel bouwwerken voorzien van monumentale kunst, waarbij architecten en kunstenaars nauw samenwerkten. De wederopbouw van Nederland in de jaren 1945-1965 was een prestatie van formaat. Deze publicatie toont een overzicht van de bouwwerken van het herrijzende Nederland en gaat in op de betekenis van het erfgoed van de Wederopbouw voor de actuele opgave van transformatie en herbestemming.

ISBN 978-94-6208-279-3 | januari 2017 | leverbaar | Anita Blom, Simone Vermaat en Ben de Vries (red.) | design: Beukers Scholma | Engels | paperback | 24,5 x 31 cm | 232 pag. | geillustreerd (300 kleur) | in samenwerking met: Rijksdienst voor cultureel erfgoed

AddThis Social Bookmark Button