• A State Beyond the State (e-book) / Deciphering Chinese Urban Transformation

A State Beyond the State (e-book)

19,95

> Eerste uitgebreide interpretatie van de Chinese verstedelijkingstransformatie gezien vanuit het gezichtspunt van de staatsbedrijven
> Rijk geïllustreerd met historische plattegronden, afbeeldingen diagrammen en foto’s
> Presentatie tijdens de FCL-tentoonstelling aan de ETH Zürich in september 2017

In dit boek wordt op basis van tal van interviews en primaire gegevens gewezen op de gevaren van de typisch grootschalige projecten van afzonderlijke staatsbedrijven (SOE’s) en wordt een alternatief ontwikkelingspotentieel getoond. Er valt iets te leren van de manier waarop gebieden zich onder de invloed van de staatsbedrijven ontwikkelen en vorm krijgen door de gezamenlijke inzet van verschillende publieke en private belanghebbenden. Sinds er in het China van de jaren 1980 economische hervormingen plaatsvonden, hebben de alomtegenwoordige, gedeeltelijk marktgestuurde SOE’s de positie verworven van onroerend goedbezitters in het stedelijk landschap. .

Ting Chen doet verslag uit de eerste hand van de rol en het functioneren van verschillende staatsbedrijven op het gebied van de stedenbouw, maar ook evalueert hij de sociaal-economische gevolgen van door staatsbedrijven geïnitieerde gebiedstransformaties. Het stedelijk hart van de grotendeels door staatsbedrijven gerealiseerde Special Economic Zone Shenzhen dient hierbij als praktijkvoorbeeld.

ISBN 978-94-6208-365-3 | 1e druk | april 2017 | verwacht | Ting Chen with an introduction by Kees Christiaanse | design: Studio Joost Grootens | Engels | e-book | 17 x 24 cm | 320 pag. | geillustreerd (250 kleur) | in samenwerking met: ETH Future Cities Lab in Singapore

AddThis Social Bookmark Button