Manuel de Solá-Morales

37,95

In deze monografie is voor het eerst het werk van de Spaanse architect en stedenbouwkundige Manuel de Solà-Morales in boekvorm samengebracht. Het boek concentreert zich op zijn belangrijkste projecten en realisaties van de afgelopen jaren. Van Antwerpen tot Triëst, van Groningen tot Porto, en van Barcelona tot Den Haag; op vele plaatsen in Europa deed Solà-Morales met succes ingrepen in het stedelijk landschap.
Voor Solà-Morales bestaat de stad niet uit abstracties, maar uit concrete, tastbare dingen. Zijn projecten zijn te beschouwen als een stedelijke architectuur, op het grensvlak van architectuur en stedenbouw. Door op een precieze wijze in deze fysieke werkelijkheid in te grijpen, met een gebouw, met openbare ruimte, met soms niet meer dan de inrichting van een openbare ruimte, maar altijd met concrete interventies, bewerkstelligt Solà-Morales veranderingen in de stad die de omvang van de ingreep vaak ver overstijgen.
Alle projecten worden uitgebreid gedocumenteerd in woord en beeld. Naast teksten van Manuel de Solà-Morales zelf, bevat het boek een uitgebreid essay van Kenneth Frampton over werk en opvattingen van de architect.
As much as a system of flows or a code of memories

This monograph brings together the work of the Spanish architect and urban planner Manuel de Solà-Morales in book form for the first time. The publication concentrates on his most important projects and realizations of recent years. Solà-Morales has achieved successful interventions in the urban landscape in many places in Europe: from Antwerp to Trieste, from Groningen to Porto, and from Barcelona to The Hague. For Solà-Morales the city does not consist of abstractions, but of concrete, tangible things. His projects could be regarded as an urban architecture, at the interface of architecture and urban planning. By intervening in this physical reality in a precise manner, with a building, with public space, or sometimes with nothing more than the layout of a public space, but always with concrete things, Solà-Morales effects changes in the city that often transcend the physical or spatial dimensions of the intervention.
All the projects are documented extensively in word and image. Besides texts by Manuel de Solà-Morales himself, the book includes a comprehensive essay by Kenneth Frampton about the architect's work and ideas.
As much as a system of flows or a code of memories

AddThis Social Bookmark Button